Přehrávání snímků na obrazovce přehledu snímků (Přehled snímků)

V režimu přehrávání lze zobrazit větší počet snímků současně.

  1. Během zobrazení snímku posuňte páčku W/T (transfokace) na stranu W.
  2. Vyberte snímek stisknutím horní/spodní/pravé/levé strany řídicího kolečka nebo otočením řídicího kolečka.

Změna počtu snímků, které se mají zobrazit

MENU(Přehrávání) → [Přehled snímků] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

9 snímků/25 snímků


Návrat k přehrávání jednoho snímku

Vyberte požadovaný snímek a stiskněte střed řídícího kolečka.

Rychlé zobrazení požadovaného snímku

Řídícím kolečkem vyberte lištu na levé straně přehledu snímků a poté stiskněte horní/spodní stranu řídícího kolečka. Během výběru lišty lze stiskem tlačítka ve středu vyvolat zobrazení kalendáře nebo okna pro výběr složky. Volbou ikony lze navíc přepnout Režim prohlížení.