Barevný prostor (fotografie)

Způsob, jakým jsou reprezentovány barvy pomocí kombinace čísel nebo rozsahu reprodukce barev se nazývá „barevný prostor“. Barevný prostor lze změnit podle účelu snímku.

  1. MENU(Nastavení snímání1)[Barevný prostor] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

sRGB:
To je standardní barevný prostor digitálního fotoaparátu. Použijte [sRGB] při běžném snímání, například když chcete tisknout snímky bez jakékoli úpravy.
AdobeRGB:
Tento barevný prostor má široký rozsah reprodukce barev. Když je značná část objektu živě zelená nebo červená, je efektivní Adobe RGB. Název souboru nahraného snímku začíná na „_“.

Poznámka

  • [AdobeRGB] je pro aplikace nebo tiskárny, které podporují správu barev a volbu barevného prostoruDCF2.0. Pokud budete používat aplikace nebo tiskárny, které nepodporují Adobe RGB, nebudou možná snímky vytištěny nebo zobrazeny ve správných barvách.
  • Snímky, které byly nahrány pomocí [AdobeRGB] na zařízeních nekompatibilních s Adobe RGB, budou zobrazeny s nízkou sytostí.