Vymazat položku

Můžete vymazat položky menu dodané do (Mé menu) z MENU.

  1. MENU (Mé menu) → [Vymazat položku].
  2. Vyberte položku, kterou chcete vymazat, pomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka a pak vymažte vybranou položku stisknutím středu.

Tip

  • Pro vymazání všech položek na stránce vyberte MENU → (Mé menu) → [Vymazat stránku].
  • Můžete vymazat všechny položky dodané do (Mé menu) výběrem MENU → (Mé menu) → [Vymazat vše].