Vých. zvětš. zaost. (video)

Nastaví počáteční škálu zvětšení pro [Zvětšení zaostření] v režimu snímání videa.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Vých. zvětš. zaost.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

x1,0:
Zobrazí snímek ve stejném zvětšením jako na obrazovce snímání.
x4,0:
Zobrazí snímek zvětšený 4,0krát.