Sledování objektu (funkce sledování)

Tento fotoaparát má funkci sledování objektu, která sleduje objekt a označuje jej ostřicím rámečkem.

Můžete nastavit začáteční polohu pro sledování výběrem z oblastí ostření nebo specifikací dotykem. Požadovaná funkce se liší podle způsobu nastavení.

Nastavení začáteční polohy pro sledování pomocí oblasti ostření ([Sledování] v [Oblast ostření])

Nastaví se vybraný rámeček ostření jako začáteční poloha pro sledování a sledování začne stisknutím tlačítka spouště napůl.

  • Tato funkce je k dispozici v režimu snímání fotografií.
  • Tato funkce je k dispozici, pouze když je [Režim ostření] nastaven na [Průběžné AF].

Nastavení začáteční polohy pro sledování pomocí dotyku ([Sledování dotykem] v [Funkce dotyk. obsl.])

Objekt, který se má sledovat, můžete nastavit dotykem na displej.

  • Tato funkce je k dispozici v režimu snímání fotografií i videa.
  • Tato funkce je dostupná, když je [Režim ostření] nastaven na [AF na 1 snímek], [Automatické AF] nebo [Průběžné AF].