Nastavení obrysů

Nastaví funkci obrysů, která zvýrazní okraje zaostřených oblastí při snímání s ručním ostřením nebo přímým ručním ostřením.

  1. MENU → (Nastavení snímání1) → [Nastavení obrysů] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zobrazení obrysů:
Nastaví, zda se zobrazí obrysy.
Úroveň obrysů:
Nastaví úroveň zvýraznění zaostřených oblastí.
Barva obrysů:
Nastaví barvu použitou pro zvýraznění zaostřených oblastí.

Poznámka

  • Jelikož přístroj určí, že ostré oblasti jsou zaostřeny, obrysový efekt se liší podle objektu.
  • Obrys zaostřené oblasti není zvýrazněn na zařízeních připojených prostřednictvím HDMI.