Nast. souboru (video)

Nakonfigurujte nastavení pro názvy souborů nahraných videoklipů.

  1. MENU → (Nastavení) → [Nast. souboru] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Číslo souboru:
Můžete nastavit, jak přiřazovat čísla souborů k videozáznamům.
[Série]: Neresetuje čísla souborů, ani když dojde ke změně paměťové karty.
[Resetovat]: Resetuje číslo souboru, když je paměťová karta změněna.
Reset. počít. Řady:
Resetuje počítadlo série, když je [Číslo souboru] nastaveno na [Série].
Formát názvu soub.:
Můžete nastavit formát názvů souborů videa.
[Standardní]: Název souboru nahraného videa začíná na „C.“ Například: C0001
[Název]: Název souboru nahraného videa se změní na „název + číslo souboru“.
[Datum + Název]: Název souboru nahraného videa se změní na „datum + název + číslo souboru“.
[Název + Datum]: Název souboru nahraného videa se změní na „název + datum + číslo souboru“.
Nast. nadpis. názvu:
Můžete nastavit název, když je [Formát názvu soub.] nastaven na [Název], [Datum + Název] nebo [Název + Datum].

Poznámka

  • Pro [Nast. nadpis. názvu] lze zadat pouze alfanumerické znaky a symboly. Lze zadat až 37 znaků.
  • Názvy určené pomocí [Nast. nadpis. názvu] se použijí pouze pro videoklipy nahrané až po provedení nastavení.
  • [Nast. souboru] neplatí pro videa AVCHD.
  • Nelze nastavit způsob přiřazování názvů složek pro videoklipy.
  • Pokud používáte paměťovou kartu SDHC bude [Formát názvu soub.] uzamčen na [Standardní].
  • Pokud se objeví nevyužitá čísla způsobená mazáním souborů atd., budou tyto hodnoty znovu použity, jakmile číslo souboru videa dosáhne hodnoty „9999“.