Fce Od. do smartph.: Přip. běh. vyp. nap.

 Nastaví, zda se bude přijímat připojení Bluetooth ze smartphonu, když je fotoaparát vypnutý. Když je [Přip. běh. vyp. nap.] nastaveno na [Zapnuto], můžete prohlížet snímky na paměťové kartě fotoaparátu a přenášet snímky z fotoaparátu do smartphonu pomocí smartphonu.

 1. MENU → (Síť) → [Fce Od. do smartph.][Přip. běh. vyp. nap.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Přijímá připojení Bluetooth ze smartphonu, když je fotoaparát vypnutý.
Když je fotoaparát vypnutý, akumulátoru se postupně vybíjí. Pokud nechcete používat [Přip. běh. vyp. nap.], vypněte ho.
Vypnuto:
Nepřijímá připojení Bluetooth ze smartphonu, když je fotoaparát vypnutý.


Jak procházet/přenášet snímky na smartphonu


Příprava

 1. Vyberte MENU → (Síť) → [Nastavení Bluetooth][Funkce Bluetooth][Zapnuto] na fotoaparátu.
 2. MENU → (Síť) → [Fce Od. do smartph.][Přip. běh. vyp. nap.][Zapnuto].
 3. Pro zobrazení obrazovky pro párování vyberte na fotoaparátu MENU → (Síť) → [Nastavení Bluetooth][Párování].
 4. Spusťte Imaging Edge Mobile na smartphonu a pak vyberte fotoaparát, který má být spárován na obrazovce [Vzdálené zap./vyp. sním. zařízení].


Činnosti

 1. Vypněte přístroj.
 2. Výběrem fotoaparátu na obrazovce [Vzdálené zap./vyp. sním. zařízení] v Imaging Edge Mobile zapněte fotoaparát.
  • Rozsvítí se kontrolka napájení a k dispozici budou funkce procházení a přenosu.

Poznámka

 • Pokud smartphone po jistou dobu nepoužíváte, připojení Bluetooth se deaktivuje. Znovu vyberte [Vzdálené zap./vyp. sním. zařízení] na smartphonu.
 • Po zapnutí fotoaparátu se fotoaparát přepne do režimu snímání a [Fce Od. do smartph.] skončí.