Výběr složky zázn.

Pokud je [Název složky] v [Nast. soub./slož.] nastaven na [Stand.forma] a existují 2 nebo více složek, můžete vybrat složku na paměťové kartě, kam se snímky budou nahrávat.

  1. MENU(Nastavení)→[Výběr složky zázn.]→ požadovaná složka.

Poznámka

  • Když je [Název složky] v [Nast. soub./slož.] nastaven na [Forma času], nelze vybrat složku.