Oblast fáz. detekce

Nastaví, zda se zobrazí oblast AF s detekcí fáze.

  1. MENU (Nastavení snímání1)[Oblast fáz. detekce] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Zobrazí oblast AF s detekcí fáze.
Vypnuto:
Nezobrazí oblast AF s detekcí fáze.

Poznámka

  • Když je hodnota F větší než F8, nelze používat AF s detekcí fáze. K dispozici je pouze kontrastní AF.
  • Když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S HD] a [Nast. záznamu] je nastaveno na [120p]/[100p], nelze používat AF s detekcí fáze. K dispozici je pouze kontrastní AF.
  • Při nahrávání videa se oblast AF s detekcí fáze nezobrazí.