Jas displeje

Nastavte jas displeje.

  1. MENU(Nastavení) → [Jas displeje] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Manuál:
Nastaví jas v rozsahu od –2 do +2.
Slunečno:
Nastaví jas správně pro snímání venku.

Poznámka

  • Nastavení [Slunečno] je příliš jasné pro snímání uvnitř. Nastavte [Jas displeje] na [Manuál] pro snímání uvnitř.
  • Jas displeje nelze nastavit v následujících situacích. Maximální jas bude [±0].
    • Když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S 4K].
    • Když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S HD] a [Nast. záznamu] je nastaveno na [120p]/[100p].
  • Jas displeje je napevno nastaven na [-2], když pořizujete video pomocí funkcí Wi-Fi.
  • Jas displeje je uzamčen na [-2], když se zobrazí varování o přehřátí.