Poznámky týkající se nabíjení akumulátoru

  • Pokud indikátor nabíjení přístroje při nabíjení bliká, nabíjený akumulátor vyjměte a poté ho znovu pečlivě vložte do přístroje. Pokud indikátor nabíjení opět bliká, může to znamenat závadu akumulátoru nebo to, že byl vložen jiný typ akumulátoru, než je specifikováno. Zkontrolujte, zda jde o akumulátor správného typu.
    Pokud je akumulátor specifikovaného typu, vyjměte ho, vyměňte za nový nebo jiný a zkontrolujte, zda se nově vložený akumulátor nabíjí správně. Pokud se nově vložený akumulátor nabíjí správně, dříve vložený akumulátor může být vadný.