Režim blesku

Můžete nastavit režim daného blesku (prodává se samostatně).

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Režim blesku] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Blesk vypnut:
Blesk nepracuje.
Autom.blesk:
Blesk pracuje v tmavém prostředí nebo když snímáte proti jasnému světlu.
Blesk vždy:
Blesk pracuje při každém stisknutí spouště.
Pomalá synchr.:
Blesk pracuje při každém stisknutí spouště. Snímání s pomalou synchronizací umožňuje pořídit jasný snímek objektu i pozadí zpomalením rychlosti závěrky.
Synchr. poz.:
Blesk pracuje těsně před dokončením expozice při každém stisknutí tlačítka spouště. Synchronizace pozadí umožňuje pořídit přirozený snímek stopy pohybujícího se objektu, například jedoucího auta nebo kráčející osoby.

Poznámka

  • Výchozí nastavení záleží na režimu snímání.
  • Některá nastavení [Režim blesku] nejsou k dispozici. Záleží na režimu snímání.