Autoport./Samosp. 

Můžete změnit úhel displeje a pořizovat snímky při sledování displeje.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Autoport./Samosp.] [Zapnuto].
  2. Otevřete displej příčně, natočte jej dopředu a pak namiřte objektiv na sebe.

  3. Stiskněte tlačítko spouště. Můžete se také dotknout objektu na displeji.
    Snímek je pořízen po 3 sekundách pomocí funkce samospouště.

Tip

  • Pokud chcete použít jiný režim pohonu než 3sekundovou samospoušť, nejprve nastavte [Autoport./Samosp.] na [Vypnuto] a pak nastavte displej dopředu.