Režim letadlo

Když nastoupíte do letadla atd., můžete dočasně vypnout všechny funkce spojené s bezdrátovou sítí včetně Wi-Fi.

  1. MENU (Síť) → [Režim letadlo] → požadované nastavení.
    Pokud nastavíte položku [Režim letadlo] na [Zapnuto], na displeji se zobrazí značka letadla.