Auto prohlíž.

Zaznamenaný snímek lze ihned po pořízení zkontrolovat na displeji. Můžete také nastavit dobu zobrazení pro automatické prohlížení.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Auto prohlíž.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

10 s/5 s/2 s:
Zaznamenané snímky se na vybranou dobu zobrazí ihned po pořízení na displeji. Pokud během automatického náhledu aktivujete funkci zvětšení, můžete tento snímek zkontrolovat ve zvětšeném rozsahu.
Vypnuto:
Nezobrazí automatické prohlížení.

Poznámka

  • Když používáte funkci, která provádí zpracování snímku, zobrazí se dočasně snímek před zpracováním a poté snímek po zpracování.
  • Nastavení DISP (nastavení zobrazení) se použijí pro zobrazení automatického náhledu.