Redukce zvuku větru

Nastaví, zda se bude redukovat šum větru omezením nízkofrekvenčních zvuků ve vstupu audia z vestavěného mikrofonu.

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [Redukce zvuku větru] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Redukuje šum větru.
Vypnuto:
Neredukuje šum větru.

Tip

  • Hluk větru může být také snížen nasazením krytu proti větru (přiložen).

Poznámka

  • Pokud tuto položku nastavíte na [Zapnuto] tam, kde vítr nefouká dostatečně silně, může se stát, že normální zvuk bude nahrán příliš potichu.
  • Když používáte externí mikrofon (prodává se samostatně), nepracuje [Redukce zvuku větru].