Funkce dotyk. obsl.: Sledování dotykem

Pro výběr objektu, který chcete sledovat v režimu fotografie a videa, můžete použít dotykové funkce.
Předem vyberte MENU → (Nastavení) → [Dotyková obsluha] [Zapnuto].

 1. MENU (Nastavení snímání2) → [Funkce dotyk. obsl.][Sledování dotykem].
 2. Dotkněte se objektu, který chcete sledovat, na displeji.

  Sledování začne.

 3. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte.
  • Stisknutím tlačítka spouště nadoraz snímejte.

Tip

 • Pokud chcete zrušit sledování, dotkněte se ikony (Zrušení sledování) nebo stiskněte střed řídicího kolečka.

Poznámka

 • Funkce [Sledování dotykem] není v následujících situacích k dispozici:
  • Když je [Volba scény][Ručně drž. soumrak] nebo [Reduk. rozm. pohybu]
  • Při snímání videa, když je [Nast. záznamu] nastaveno na [120p]/[100p].
  • Když je režim snímání nastaven na [Plynulé panoráma].
  • Když je [Režim ostření] nastavena na [Ruč. zaost.] nebo [Přímé ruč.zaos.]
  • Když používáte zoom smart, zoom jasného snímku a digitální zoom
  • Když je [Detekce subjektu] v [Nast. AF na obl./oko] nastavena na [Zvíře]
  • Když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S 4K] a [Zástupné nahráv.] je nastaveno na [Zapnuto].