Vymazat stránku

Můžete vymazat všechny položky menu dodané ke stránce v (Mé menu) v MENU.

  1. MENU (Mé menu) → [Vymazat stránku].
  2. Vyberte stránku, kterou chcete vymazat, pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka a poté vymažte položky stisknutím středu řídicího kolečka.