Zvětšení přehrávaného snímku (Zvětšit)

Zvětší přehrávaný snímek. Použijte tuto funkci pro kontrolu zaostření snímku, atd.

 1. Zobrazte snímek, který chcete zvětšit, a pak přesuňte páčku W/T (zoom) na stranu T.
  • Pro nastavení rozsahu transfokace posuňte páčku W/T (zoom) na stranu W.
  • Bude se přibližovat část snímku, na kterou fotoaparát při snímání zaostřil. Pokud nelze získat informace o poloze ostření, fotoaparát přiblíží střed snímku.
 2. Část, kterou chcete zvětšit, vyberte stiskem horní/dolní/pravé/levé strany řídícího kolečka.
 3. Chcete-li ukončit přehrávání se zoomem, stiskněte tlačítko MENU nebo střed řídicího kolečka.

Tip

 • Prohlížený snímek lze také zvětšit tlačítkem MENU.
 • Můžete změnit původní zvětšení a původní polohu zvětšených snímků výběrem MENU(Přehrávání) → [Zvětšit vých. zvětš.] nebo [ Zvětšit vých. pol.].
 • Snímek můžete také zvětšit, když dvakrát ťuknete na displej. Kromě toho můžete také na displeji zvětšené místo tažením přesunout. Předem nastavte [Dotyková obsluha] na [Zapnuto].

Poznámka

 • Videa nelze zvětšovat.