Vymazání několika vybraných snímků (Vymazat)

Můžete vymazat více vybraných snímků. Odstraněný snímek nelze obnovit. Předem potvrďte snímek, který má být vymazán.

  1. MENU(Přehrávání) → [Vymazat] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Více snímků:
Vymaže vybrané snímky.

(1) Vyberte snímky, které chcete vymazat, a pak stiskněte střed řídicího kolečka. V zaškrtávacím okénku se zobrazí značka (zaškrtnutí). Chcete-li zrušit výběr, stiskněte opět střed a vymažte značku z okénka.

(2)K vymazání dalších snímků opakujte krok (1).

(3) MENU[OK].

Všechny v této složce:
Vymaže všechny snímky ve vybrané složce.
Všech. s tímto datem:
Vymazání všech snímků pořízených ve vybraném datu.
Vš. sním. kr. tohoto sním.:
Vymaže všechny snímky ve skupině kromě výběru.
Vš. snímky v této skup.:
Vymaže všechny snímky ve vybrané skupině.

Tip

  • Chcete-li odstranit všechny snímky (včetně snímků chráněných), proveďte příkaz [Formátovat].
  • Pro zobrazení požadované složky nebo období vyberte při přehrávání požadovanou složku nebo datum provedením následujícího postupu:
    páčka (Přehled snímků) → vyberte lištu vlevo pomocí řídicího kolečka → vyberte požadovanou složku nebo datum pomocí horní/spodní strany řídicího kolečka.
  • Pokud vyberete skupinu v [Více snímků], všechny snímky ve skupině budou vymazány. Chcete-li vybrat a vymazat konkrétní snímky ve skupině, proveďte [Více snímků] při zobrazení snímků ve skupině.

Poznámka

  • Chráněné snímky nelze odstranit.
  • Položky menu, které lze vybrat, se liší podle nastavení [Režim prohlížení] a vybraného obsahu.