Nast. soub./slož. (fotografie)

Nastaví názvy souborů pro fotografie, které mají být pořízeny, a určí složky pro uložení pořízených fotografií.

  1. MENU → (Nastavení) → [Nast. soub./slož.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Číslo souboru:
Můžete nastavit, jak přiřazovat čísla souborů k fotografiím.
[Série]: Neresetuje čísla souborů pro každou složku.
[Resetovat]: Resetuje čísla souborů pro každou složku.
Nast. jméno souboru:
Můžete určit tři první znaky názvu souboru.
Název složky:
Způsob přiřazování názvů složek lze změnit.
[Stand.forma]: Složky jsou pojmenovávány takto: „číslo složky + MSDCF“.
Například: 100MSDCF
[Forma času]: Složky jsou pojmenovávány takto: „číslo složky + Y (poslední číslice roku)/MM/DD“.
Příklad: 10000405 (číslo složky: 100, datum: 04/05/2020)

Poznámka

  • Pro [Nast. jméno souboru] lze zadávat jen velká písmena, číslice a podtržítka. Podtržítko nelze zadat jako první znak.
  • Tři znaky specifikované pomocí [Nast. jméno souboru] lze použít pouze pro soubory nahrané až po provedení nastavení.