Nastavení zebry

Nastaví rastr zebra, který se objeví na části snímku, pokud úroveň jasu této části odpovídá úrovni IRE, kterou jste nastavili. Použijte tyto pruhy jako vodítko k nastavení jasu.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Nastavení zebry] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zobrazení zebry:
Nastaví, zda se zobrazí rastr zebra.
Úroveň zebry:
Upraví úroveň jasu rastru zebry.

Tip

  • Pro [Úroveň zebry] můžete registrovat hodnoty pro kontrolu správné expozice nebo přesvětlení a také úroveň jasu. Ve výchozích nastaveních je nastavení pro potvrzení správné expozice zaregistrováno na [Vlastní1] a nastavení pro potvrzení přesvětlení na [Vlastní2].
  • Pro kontrolu správné expozice nastavte standardní hodnotu a rozsah pro úroveň jasu. V oblastech v rámci rozsahu, který jste nastavili, se objeví pruhy.
  • Pro kontrolu přesvětlení nastavte minimální hodnotu pro úroveň jasu. Pruhy se objeví na oblastech s úrovní jasu stejnou nebo vyšší, než je hodnota, kterou jste nastavili.

Poznámka

  • Rastr zebra se nezobrazí na zařízeních připojených prostřednictvím HDMI.