Počet snímků, které lze nahrát

Když vložíte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapnete fotoaparát, počet snímků, které lze nahrát (pokud byste dál snímali s aktuálními nastaveními), se zobrazí na displeji.

Poznámka

  • Když bliká oranžově „0“ (počet nahratelných snímků), je paměťová karta plná. Vyměňte paměťovou kartu za jinou nebo vymažte snímky z aktuální paměťové karty.
  • Když bliká oranžově „NO CARD“, znamená to, že není vložena paměťová karta. Vložte paměťovou kartu.

Počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu

Níže uvedená tabulka ukazuje přibližný počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu formátovanou fotoaparátem. Hodnoty jsou definovány pomocí standardních paměťových karet Sony pro testování.

Hodnoty se mohou lišit podle podmínek snímání a typu použité paměťové karty.


[Velik. sním. JPEG]: [L: 20M]
[Poměr stran] je nastaveno na [3:2]*1

(Jednotky: snímky)

Kvalita JPEG/Formát souboru 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 1150 4750 9600 37500
Jemné 690 2750 5500 22000
Extra jemné 510 2050 4150 16000
RAW & JPEG*2 230 940 1850 7500
RAW 355 1400 2850 11000


*1Když je [Poměr stran] nastaven na něco jiného než [3:2], můžete nahrát více snímků, než je uvedeno v tabulce výše (kromě situace, kdy je vybráno [RAW]).

*2 [Kvalita JPEG] když je vybráno [RAW & JPEG]: [Jemné]

Poznámka

  • I když je počet nahratelných snímků vyšší než 9999 snímků, objeví se „9999“.
  • Uvedená čísla platí pro používání paměťové karty Sony.