Vých. zvětš. zaost. (fotografie)

Nastaví začáteční rozsah zvětšení při používání [Zvětšení zaostření]. Vybere nastavení, které vám pomůže záběr zarámovat.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Vých. zvětš. zaost.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

x1,0:
Zobrazí snímek ve stejném zvětšením jako na obrazovce snímání.
x5,3:
Zobrazí snímek zvětšený 5,3krát.