Reset nastavení

Resetuje přístroj na výchozí nastavení. I když provedete [Reset nastavení], nahrané snímky se uchovají.

  1. MENU(Nastavení) → [Reset nastavení] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Reset nast. fotoaparátu:
Obnoví výchozí hodnoty nastavení hlavních parametrů snímání.
Inicializovat:
Inicializuje všechna nastavení na výchozí.

Poznámka

  • Při resetování si dejte pozor, abyste nevysunuli blok akumulátorů.
  • Nastavení [Profil obrazu] nebudou resetována, ani když se provede [Reset nast. fotoaparátu] nebo [Inicializovat].