Rychlost AF (video)

Při používání automatického ostření v režimu videa můžete přepínat rychlost ostření.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Rychlost AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Rychlá:
Nastaví rychlost pohonu AF na rychlou. Tento režim je vhodný pro snímání aktivních scén, například sportu.
Normální:
Nastaví rychlost pohonu AF na normální.
Pomalá:
Nastaví rychlost pohonu AF na pomalou. Když se změní objekt, na který se ostří, přepne se ostření v tomto režimu hladce.

Poznámka

  • Když je [Nast. záznamu] nastaveno na [120p]/[100p], nelze používat [Rychlost AF].