Snímání bulb

Stopu pohybujícího se objektu můžete zachytit pomocí dlouhé expozice.

Snímání bulb je vhodné pro snímání stop hvězd nebo ohňostroje, atd.

 1. Tlačítko MODE (režim) → [Ruční expozice] → stiskněte střed řídicího kolečka.
  • Můžete také nastavit režim snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim snímání].
 2. Stisknutím spodní strany řídicího kolečka vyberte rychlost závěrky a otáčejte řídicím kolečkem proti směru hodinových ručiček, dokud se neobjeví indikace [BULB].
 3. Stiskem spodní strany řídicího kolečka vyberte clonové číslo (hodnotu F) a otočením řídicího kolečka nastavte hodnotu.
 4. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte.
 5. Stiskněte a držte tlačítko spouště stisknuté po celou dobu snímání.
  Dokud bude tlačítko spouště stisknuté, zůstane závěrka otevřená.

Tip

 • Při snímání ohňostroje apod. ostřete na nekonečno v režimu ručního ostření.
 • Pokud chcete provádět snímání bulb bez zhoršení obrazové kvality, doporučujeme, abyste začali snímat, když bude fotoaparát chladný.
 • Při snímání bulb mají snímky tendenci k rozmazání. Doporučuje se používat stativ, RMT-P1BTdálkový ovladač Bluetooth (prodává se samostatně) nebo dálkový ovladač vybavený funkcí uzamčení (prodává se samostatně). Při používání RMT-P1BT dálkového ovladače Bluetooth můžete zahájit snímání bulb stisknutím tlačítka spouště na dálkovém ovladači. Pro ukončení snímání žárovky znovu stiskněte tlačítko spouště na dálkovém ovladači. K použití druhého dálkového ovladače použijte model, který lze připojit přes multifunkční terminál/terminál mikro USB.

Poznámka

 • Čím delší je doba expozice, tím více šumu bude na snímku vidět.
 • Když je [RŠ u dl.exp.] nastaveno na [Zapnuto], bude se po snímání provádět redukce šumu po stejnou dobu, po kterou byla otevřena závěrka. Pokud probíhá redukce šumu, nemůžete snímat.
 • Rychlost závěrky nelze nastavit na [BULB] v následujících situacích:
  • [Snímání úsměvu]
  • [Auto HDR]
  • [Obrazový efekt] je nastavena na [Malování HDR] nebo [Mono. s bohat. tóny].
  • [RŠ pom. více sním.]
  • Když je [Režim pohonu] nastaveno na následující:
   • [Kontinuální snímání]
   • [Samospoušť(kont.)]
   • [Nepř. expoziční řada]
  • [Typ závěrky] je nastaven na [Elektronická závěrka].

  Pokud používáte výše zmíněné funkce, když je rychlost závěrky nastavena na [BULB], nastaví se rychlost závěrky dočasně na 30 sekund.