Zoom

Při snímání zvětšujte snímky pomocí páčky W/T (zoom).

  1. Při snímání zvětšujte snímky pomocí páčky W/T (zoom).
    • Posuňte páčku W/T (zoom) na stranu T pro přiblížení a na stranu W pro zrušení přiblížení.

Tip

  • Když vyberete něco jiného než [Pouze optický zoom] pro [Nastavení zoomu], můžete pro přibližování snímků překročit rozsah transfokace optického zoomu.