Zobrazit z Mé menu

Lze nastavit, aby se po stisknutí tlačítka MENU, zobrazil můj ovladač jako první.

  1. MENU → (Mé menu) → [Zobrazit z Mé menu] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Po stisknutí tlačítka MENU se zobrazí můj ovladač jako první.
Vypnuto:
Po stisknutí tlačítka MENU se zobrazí naposledy zobrazená nabídka.