HFR (Vys. sním. frekvence): Režim expozice

Pro snímání HFR můžete vybrat režim expozice podle objektu a efektu, který chcete.

  1. Tlačítko MODE (režim) → [Vys. sním. frekvence] → stiskněte střed řídicího kolečka.
    • Můžete také nastavit režim snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim snímání].
  2. MENU (Nastavení snímání2) → [Režim expozice] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Program auto:
Umožňuje snímat s expozicí (rychlost závěrky a hodnota clony) nastavenou automaticky.
Priorita clony:
Umožňuje snímat po ručním nastavení hodnoty clony.
Priorita závěrky:
Umožňuje snímat po ručním nastavení rychlosti závěrky.
Ruční expozice:
Umožňuje snímat po ručním nastavení expozice (rychlosti závěrky a hodnoty clony).