Snímání úsměvu

Fotoaparát automaticky pořídí snímek, když detekuje usmívající se obličej.

 1. MENU(Nastavení snímání1) → [Snímání úsměvu] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Vypnuto:
Nepoužije funkci [Snímání úsměvu].
Zapnuto:
Fotoaparát automaticky pořídí snímek, když detekuje usmívající se obličej. Pro citlivost detekce můžete vybrat: [Zap.: Jemný úsměv], [Zap.: Norm. úsměv] nebo [Zap.: Velký úsměv].

Tipy pro efektivnější snímání úsměvů

 • Nezakrývejte oči vlasy a mějte je přimhouřené.
 • Nezakrývejte obličej kloboukem, maskami ani slunečními brýlemi atd.
 • Snažte se natočit obličej před přístroj a zůstat ve stejné poloze.
 • Úsměv by měl být zřetelný a ústa mírně otevřená. Je snazší detekovat úsměv, když jsou vidět zuby.
 • Když při snímání úsměvu stisknete tlačítko spouště, přístroj pořídí snímek. Po snímání se přístroj vrátí do režimu snímání úsměvu.

Poznámka

 • S následujícími funkcemi nemůžete používat funkci [Snímání úsměvu]:
  • [Plynulé panoráma]
  • [Obrazový efekt]
  • Při používání funkce [Zvětšení zaostření].
  • [Volba scény] je nastaveno na [Krajina], [Noční scéna], [Západ slunce], [Ručně drž. soumrak], [Reduk. rozm. pohybu], [Domácí mazlíček], [Jídlo] nebo [Ohňostroj].
  • Při nahrávání videa.
  • Při snímání s vysokou snímkovou frekvencí
 • Lze detekovat až osm tváří.
 • Za jistých podmínek nemusí přístroj detekovat obličeje vůbec, nebo může náhodně detekovat jiné objekty jako obličeje.
 • Pokud přístroj nemůže detekovat úsměv, nastavte citlivost detekce úsměvu.
 • Pokud je [Funkce dotyk. obsl.] nastavena na [Sledování dotykem] a dotknete se obličeje na displeji, který chcete sledovat při aktivaci [Snímání úsměvu], detekce úsměvu bude platit pouze pro tento obličej.