Nastavení HDMI: Výstup 24p/60p (video) (Pouze pro modely kompatibilní s 1080 60i)

Můžete nastavit 1080/24p nebo 1080/60p jako výstupní formát HDMI, když je [Nast. záznamu] nastaveno na [24p 50M], [24p 60M] nebo [24p 100M].

  1. MENU (Nastavení) → [Nastavení HDMI][Rozlišení HDMI][1080p] nebo [2160p/1080p].
  2. MENU(Nastavení) → [Nastavení HDMI][Výstup 24p/60p] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

60p:
Videa budou ve výstupu 60p.
24p:
Videa budou ve výstupu 24p.

Poznámka

  • Kroky 1 a 2 lze nastavit v různém pořadí.