Nast.data/času

Když zapnete přístroj poprvé nebo když se zcela vybije vnitřní nabíjecí zálohovací akumulátor, automaticky se zobrazí obrazovka nastavení hodin. Při prvním nastavování data a času vyberte toto menu.

  1. MENU (Nastavení) → [Nast.data/času] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Letní čas:
Vybere letní čas [Zapnuto]/[Vypnuto].

Datum/čas:
Nastaví datum a čas.

Formát data:
Vybere formát zobrazení data a času.

Tip

  • Chcete-li nabít interní nabíjecí zálohovací akumulátor, vložte nabitý blok akumulátorů a ponechejte přístroj na 24 hodin nebo víc s vypnutým napájením.
  • Pokud se hodiny resetují při každém nabíjení akumulátoru, je možné, že interní nabíjecí zálohovací akumulátor je opotřebovaný. Obraťte se na servis.