Auto. rámování (fotografie)

Když přístroj detekuje a snímá obličeje, objekty zblízka nebo objekty, které jsou sledovány pomocí [Sledování] , přístroj automaticky ořeže snímek na vhodnou kompozici a pak jej uloží. Uloží se původní i ořezaný snímek. Ořezaný snímek se nahraje ve stejné velikosti jako původní snímek.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Auto. rámování] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Vypnuto:
Neořezává snímky.
Auto:
Automaticky ořeže snímky na správnou kompozici.

Poznámka

 • Ořezaný snímek možná nebude mít tu nejlepší možnou kompozici. Záleží na podmínkách snímání.
 • [Auto. rámování] nelze nastavit, když je [Formát souboru] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG].
 • Funkce [Auto. rámování] není v následujících situacích k dispozici:
  • Při snímání videa
  • Režim snímání je nastaven na [Plynulé panoráma]
  • Režim snímání je nastaven na [Ručně drž. soumrak], [Sportovní akce], [Reduk. rozm. pohybu] nebo [Ohňostroj] v nabídce [Volba scény]
  • [Režim pohonu] je nastaven na [Kontinuální snímání], [Samospoušť(kont.)], [Nepř. expoziční řada], [Exp. řada, jeden sní.], [Or.vyváž.bílé] nebo [Or.exp. DRO].
  • Citlivost ISO je nastavena na [RŠ pom. více sním.].
  • [DRO/Auto HDR] je nastaven na [Auto HDR].
  • Funkce zoomu jiné než optický zoom
  • Při snímání v režimu ručního ostření
  • [Obrazový efekt] je nastaven na [Měkké zaostření], [Malování HDR], [Mono. s bohat. tóny], [Miniatura], [Akvarel] nebo [Ilustrace].