Asistent MF (fotografie)

Automaticky zvětší snímek na displeji, aby ruční ostření bylo snadnější. To funguje ve snímání s ručním ostřením nebo s přímým ručním zaostřením.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Asistent MF][Zapnuto].
  2. MENU (Nastavení snímání1) → [Nastavit zaostření].
    • Snímek je zvětšený. Snímky můžete dál zvětšovat stisknutím středu řídicího kolečka.

Tip

  • Můžete nastavit, jak dlouho bude zvětšený snímek zobrazen, výběrem MENU(Nastavení snímání1) → [Doba zvětš. ostření].

Poznámka

  • Při snímání videa nemůžete používat [Asistent MF]. Místo toho použijte funkci [Zvětšení zaostření].