Ochranné známky

 • Memory Stick a logo Memory Stick jsou ochranné známky či registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 • XAVC S a Logo XAVC S jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 • „Vícefunkční sáňky“je ochranná známka společnosti Sony Corporation
 • AVCHD a logo AVCHD jsou ochranné známky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation.
 • Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.
 • iPhone a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
 • Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association.
 • DLNA a DLNA CERTIFIED jsou ochranné známky Digital Living Network Alliance.
 • Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
 • Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
 • Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
 • Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
 • Android a Google Play jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google LLC
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
 • Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto značek společností Sony Corporation podléhá licenci.
 • QR Code je ochranná známka společnosti Denso Wave Inc.
 • Tento návod dále obsahuje názvy systémů a produktů, které jsou zpravidla ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých vývojářů či výrobců. Značky ™ nebo ® však nemusí být v této příručce použity ve všech případech.