Inteligentní auto (video)

Fotoaparát snímá videa s automatickým rozpoznáním scény.

 1. Tlačítko MODE (režim) → [Inteligentní auto] → stiskněte střed řídicího kolečka.
  • Můžete také nastavit režim snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim snímání].
 2. Fotoaparát namiřte na objekt.
  Když fotoaparát rozpozná scénu, objeví se na displeji ikona pro rozpoznání scény.
 3. Stisknutím tlačítka MOVIE (video) spustíte nahrávání.
  • Chcete-li záznam ukončit, stiskněte opět tlačítko MOVIE.

Poznámka

 • Přístroj nerozpozná scénu, když snímáte videa s funkcí zoomu jinou než optický zoom.
 • Za některých podmínek snímání přístroj možná nerozpozná scénu správně.
 • Pro režim [Inteligentní auto] je většina funkcí nastavena automaticky a nemůžete si zvolit nastavení sami.