Verze

Zobrazí verzi softwaru tohoto přístroje. Když se objeví aktualizace aplikací přístroje, zkontrolujte verzi, atd.

  1. MENU (Nastavení) → [Verze].

Poznámka

  • Aktualizace lze provádět pouze tehdy, pokud je zbývající kapacita akumulátoru (3 zbývající čárky baterie) nebo vyšší. Použijte dostatečně nabitý blok akumulátorů.