Monitoring jasu

Umožňuje upravit kompozici při snímání v tmavém prostředí. Díky prodloužení doby expozice můžete zkontrolovat kompozici na displeji i v tmavém prostředí, například pod noční oblohou.

 1. MENU(Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] → přiřaďte funkci [Monitoring jasu] požadované klávese.
 2. Stiskněte klávesu, ke které jste přiřadili funkci [Monitoring jasu], a pak pořiďte snímek.
  • Jas setrvá i po snímání vlivem [Monitoring jasu].
  • Pro návrat jasu displeje k normálu stiskněte znovu klávesu, ke které jste přiřadili funkci [Monitoring jasu].

Poznámka

 • Při [Monitoring jasu] se [Displej živ. náhledu] automaticky přepne na [Efekt nastavení Vyp.] a hodnoty nastavení, jako například kompenzace expozice, nebudou na displeji živého náhledu zohledněny. Doporučuje se používat [Monitoring jasu] pouze na tmavých místech.
 • [Monitoring jasu] bude automaticky zrušen v následujících situacích.
  • Když je fotoaparát vypnutý.
  • Když se režim snímání změní z P/A/S/M na režim, který není P/A/S/M.
  • Když je režim ostření nastaven na něco jiného než ruční ostření.
  • Když je provedeno [Asistent MF].
  • Když je vybráno [Zvětšení zaostření].
 • Při [Monitoring jasu] může být rychlost závěrky pomalejší než normální při snímání na tmavých místech. Protože se naměřený rozsah jasu rozšíří, může se změnit expozice.