Režim měření

Vybere režim měření, který nastaví, která část displeje se bude měřit pro určení expozice.

 1. MENU(Nastavení snímání1) → [Režim měření] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Víceb.:
Po rozdělení celkové oblasti do několika částí změří světlo v každé části a určí správnou expozici pro celou obrazovku (vícebodové měření).
Střed.:
Změří průměrný jas celé obrazovky, a přitom zdůrazní středovou oblast obrazovky (měření se zdůrazněným středem).
Bodové:
Měří pouze uvnitř měřicího kolečka. Tento režim je vhodný pro měření světla ve středu obrazovky. Velikost měřicího kolečka lze vybrat mezi [Bodové: Standardní] a [Bodové: Velká].
Prům. celého disp.:
Měří průměrný jas celé obrazovky. Expozice bude stabilní, i když se změní kompozice nebo poloha objektu.
Zvýraznění:
Měří jas při současném zdůraznění světlé oblasti na displeji. Tento režim je vhodný pro snímání objektu, když se chcete vyhnout přeexponování.

Tip

 • Když je vybráno [Víceb.] a [Prior. ob. víceb. měř.] je nastaveno na [Zapnuto], měří fotoaparát jas podle detekovaných obličejů.
 • Když je [Režim měření] nastaveno na [Zvýraznění] a aktivuje se funkce [Opt. dyn. rozs.] nebo [Auto HDR], jas a kontrast budou automaticky opraveny rozdělením snímku na malé oblasti a jejich analýzou ohledně kontrastu světla a stínu. Proveďte nastavení podle okolností snímání.

Poznámka

 • [Režim měření] je uzamčen na [Víceb.] v následujících režimech snímání:
  • [Inteligentní auto]
  • [Volba scény]
  • [Inteligentní auto]
  • Funkce zoomu jiné než optický zoom
 • V režimu [Zvýraznění] může být objekt tmavý, když se na obrazovce vyskytuje i jasnější část.