Úvod do počítačového softwaru (PlayMemories Home/Imaging Edge)

PlayMemories Home

PlayMemories Home je software pro Windows a zahrnuje funkce pro správu, úpravy a sdílení fotografií a videozáznamů.


Podrobnosti o používání aplikace PlayMemories Home najdete na stránce podpory.
https://www.sony.co.jp/pmh-se/


Instalace PlayMemories Home do počítače

Stáhněte a nainstalujte aplikace z následující adresy URL:
https://www.sony.net/pm/


Imaging Edge

Imaging Edge je software, který obsahuje funkce jako například dálkové snímání z počítače a úpravy nebo zpracovávání snímků RAW nahraných fotoaparátem.


Podrobnosti o používání aplikace Imaging Edge najdete na stránce podpory.
https://www.sony.net/disoft/help/


Instalace Imaging Edge do počítače

Stáhněte a nainstalujte aplikace z následující adresy URL:
https://www.sony.net/disoft/d/