Jak používat klávesnici

Když je třeba zadat znaky ručně, na displeji se zobrazí klávesnice.

Posuňte kurzor na požadovanou klávesu pomocí řídicího kolečka a pak zadejte stisknutím středu.

 1. Zadávací okénko
  Zobrazí se znaky, které jste zadali.
 2. Přepněte typ znaků
  Při každém stisku této klávesy se typ znaků přepíná mezi písmeny abecedy, číslicemi a symboly.
 3. Klávesnice
  Při každém stisku této klávesy se znaky odpovídající dané klávese zobrazí postupně jeden po druhém.

  Například: Chcete-li zadat „abd“

  1. Stiskněte jednou klávesu pro „abc“, abyste zobrazili „a“.
  2. Stiskněte tlačítko „“ (šipka směřující doprava v oblasti „Přesun kurzoru“ označené jako č. 5).
  3. Stiskněte klávesu pro „abc“ dvakrát pro zobrazení „b“.
  4. Stiskněte jednou klávesu pro „def“, abyste zobrazili „d“.
 4. Finalizace
  Schválí vložené znaky.
 5. Přesun kurzoru
  Přesune kurzor ve vstupním poli doprava nebo doleva.
 6. Vymazat
  Odstraní znak před kurzorem.
 7. (šipka směřující nahoru)
  Přepne další znak na velké nebo malé písmeno.
 8. (mezera)
  Zadá mezeru.
 • Chcete-li zadání zrušit, vyberte [Zrušit].