Oblast ostření

Vybere oblast zaostření. Tuto funkci použijte, když je obtížné správně zaostřit v režimu automatického ostření.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Oblast ostření] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Široká :
Zaostří na objekt a automaticky pokryje celý displej. Když v režimu fotografování stisknete tlačítko spouště napůl, kolem zaostřené oblasti se objeví zelený rámeček.
Zóna :
Vyberte zónu na displeji, na kterou chcete zaostřit, a přístroj automaticky vybere oblast ostření.
Střed :
Automaticky zaostří na objekt ve středu snímku. Pro kompozici, kterou chcete, použijte spolu s funkcí uzamčení ostření.
Pohyblivý bod :
Umožní posunout rámeček ostření na požadované místo na displeji a zaostřit na extrémně malý objekt v úzkém výřezu.
Na obrazovce pružného bodového zaostření lze otočením řídicího kolečka změnit velikost rámečku ostření.
Rozšíř. pohybl. bod :
Pokud má přístroj problémy při zaostření na jeden vybraný bod, použije ostřicí body kolem pružného bodového ostření jako druhotnou oblast priority k dosažení ostření.
Sledování:
Při namáčknutí a přidržení spouště bude přístroj sledovat objekt v rámci vybrané oblasti automatického ostření. Toto nastavení je k dispozici pouze, když je režim ostření nastaven na [Průběžné AF]. Umístěte kurzor na [Sledování] na obrazovce nastavení [Oblast ostření] a pak vyberte požadovanou oblast počátku zaměřování pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka. Oblast počátku sledování lze také přesunout na požadovaný bod vymezením oblasti jako zóny, pružný bod nebo rozšířený pružný bod. Na obrazovce pružného bodového zaostření lze otočením řídicího kolečka změnit velikost rámečku ostření.


Přesun oblasti ostření

 • Když je [Oblast ostření] nastavena na [Zóna], [Pohyblivý bod] nebo [Rozšíř. pohybl. bod], pokud stisknete tlačítko, ke kterému je přiřazeno [Standard ostření], můžete snímat a současně pohybovat rámečkem ostření pomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka. Pro návrat ostřicího rámečku do středu displeje stiskněte tlačítko (vymazat) při posunu rámečku. Když chcete změnit nastavení pro snímání pomocí řídicího kolečka, stiskněte tlačítko, ke kterému je přiřazeno [Standard ostření].
 • Rámeček ostření můžete rychle přesunout, když se jej dotknete a přetáhnete ho na displeji. Nastavte [Dotyková obsluha] na [Zapnuto] a předem nastavte [Funkce dotyk. obsl.] na [Zaostření dotykem].

Poznámka

 • [Oblast ostření] je uzamčeno na [Široká] v následujících situacích:
  • [Volba scény]
  • V režimu snímání úsměvu
  • Režim snímání je nastaven na (Video) nebo (Inteligentní auto) a [Autom. Dual Rec] je nastaveno na [Zapnuto].
 • Oblast ostření se možná při nepřetržitém snímání, nebo když stisknete závěrku nadoraz, hned nerozsvítí.
 • Když je režim snímání nastaven na (Video), (Inteligentní auto) nebo (Vys. sním. frekvence) nebo při snímání videa nelze vybrat [Sledování] pro [Oblast ostření].
 • Když je [Detekce subjektu] pro [Nast. AF na obl./oko] nastavena na [Zvíře], nelze vybrat [Sledování] jako [Oblast ostření].
 • Při posunování rámečku ostření nemůžete provádět funkce přiřazené řídicímu kolečku nebo tlačítku vlastní 2.