Průvod. nast. expoz.

Můžete nastavit, zda se při změně expozice zobrazí nápověda.

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [Průvod. nast. expoz.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Nezobrazí nápovědu.
Zapnuto:
Zobrazí nápovědu.