Ruční expozice

Můžete snímat s požadovaným nastavením expozice, když nastavíte rychlost závěrky a clonu.

 1. Tlačítko MODE (režim) → [Ruční expozice] → stiskněte střed řídicího kolečka.
  • Můžete také nastavit režim snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim snímání].
 2. Stisknutím spodní strany řídicího kolečka vyberte rychlost závěrky nebo hodnotu clony a pak otočením řídicího kolečka vyberte hodnotu.
  • Můžete také nastavit [ISO] na [ISO AUTO] v režimu ruční expozice. Hodnota ISO se automaticky změní tak, aby bylo dosaženo správné expozice pomocí hodnoty clony a rychlosti závěrky, které jste nastavili.
  • Když je [ISO] nastaveno na [ISO AUTO], bude indikátor hodnoty ISO blikat, pokud hodnota, kterou jste nastavili, není vhodná pro správnou expozici. Pokud se to stane, změňte rychlost závěrky nebo hodnotu clony.
  • Když je [ISO] nastaveno na něco jiného než [ISO AUTO], použijte MM (ruční měření)*, abyste zkontrolovali hodnotu expozice.
   Směrem k +: Snímky budou jasnější.
   Směrem -: Snímky budou tmavší.
   0: Vhodná expozice analyzovaná přístrojem.

   *Označuje nad/pod vhodnou expozicí.

 3. Nastavte zaostření a pořiďte snímek objektu.

Tip

 • Při přiřazení parametru [Fixace AEL] nebo [Přepnutí AEL] k požadované klávese pomocí [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa] a při otáčení řídicího kolečka během stisku této klávesy lze změnit kombinaci rychlosti závěrky a clonového čísla (hodnota F) beze změny nastavené hodnoty expozice. (Ruční posun)

Poznámka

 • Indikátor ručního měření se neobjeví, když je [ISO] nastaveno na [ISO AUTO].
 • Když množství okolního světla překročí rozsah měřený ručním měřením, bude indikátor ručního měření blikat.
 • Indikátor varování SteadyShot se v režimu ruční expozice neobjeví.
 • Jas snímku na displeji se může lišit od skutečného pořízeného snímku.
 • Nelze nastavit [ND filtr] na [Auto].