Seznam ikon na displeji

Zobrazené obsahy a jejich níže znázorněné pozice slouží pouze jako vodítka a mohou se od skutečného zobrazení lišit.

Pod ikonami jsou uvedeny jejich popisy.

Ikony na obrazovce snímání

Diagram obrazovky při snímání

 1. Režim snímání/rozpoznání scény
  P P* A S M
  Režim snímání
  Registrovat číslo
  Ikony rozpoznání scény
  Volba scény
 2. Nastavení fotoaparátu
  NO CARD
  Stav paměťové karty
  100/1 h 30 m
  Zbývající počet snímků, které lze nahrát/doba pro nahrávání videa
  Zápis dat/počet snímků, které zbývá zapsat
  ZACHYTIT
  Pořizování fotografií
  Nemožnost pořizování fotografií
  Autom. Dual Rec
  Poměr stran fotografií
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA
  Velikost snímku fotografií
  RAW
  Nahrávání RAW
  X.FINE FINE STD
  Kvalita JPEG
  XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
  Formát souboru videa
  Nastavení nahrávání videa
  120p 100p 60p 50p 60i 50i 30p 25p 24p
  Snímková frekvence videa
  Zástupné nahráv.
  240fps 250fps 480fps 500fps 960fps 1000fps
  Snímková frekvence pro snímání HFR
  Probíhá nabíjení blesku
  Efekt nastavení Vyp.
  SteadyShot vypnut/zapnut, varování o chvění fotoaparátu
  Zoom smart /Zoom s jasným obr./Digitální zoom
  Dálkově z počítače
  Monitoring jasu
  Nenahrává se zvuk videa
  Dálkové ovládání
  Redukce zvuku větru
  Časov. nahrávání
  Pomoc zobr. Gamma
  Dotyková závěrka
  Zrušit ostření
  Zrušení sledování
  Bodové ostření
  Provádění [Bodové ostření]
  Spojení Bluetooth dostupné /spojení Bluetooth nedostupné
  Připojen ke smartphonu/nepřipojen ke smartphonu
  Získávání informací o poloze/informace o poloze nelze získat
  Režim letadlo
  Varování o přehřátí
  20 s
  Zbývající doba pro nahrávání, když se objeví varování o přehřátí.
  Plný soubor databáze/chyba souboru databáze
  Nast. předs. prod.
  Streamování USB:Nepřipojeno / Streamování USB:Pohotovost / Streamování USB:Výstup
  Stav streamování USB
 3. Akumulátor
  Zbývající kapacita akumulátoru
  Varování zbývající kapacity akumulátoru
  Napájení USB
 4. Nastavení pro snímání
  Režim pohonu
  Režim blesku
  ±0.0
  Kompenz.blesku
  Režim ostření
  Oblast ostření
  JPEG RAW RAW+J
  Formát souboru
  Režim měření
  7500K A5 G5
  Vyvážení bílé (auto, přednastaveno, podvodní auto, vlastní, teplota barvy, barevný filtr)
  Opt. dyn. rozs. /Auto HDR
  +3 +3 +3
  Kreativní styl /Kontrast, sytost a ostrost


  Indikátor citlivosti detekce úsměvu

  Obrazový efekt
  Prior. obl./oka v AF
  Efekt hladké pleti
 5. Indikátor ostření/nastavení expozice
  Indikátor zaostření
  1/250
  Rychlost závěrky
  F3.5
  Hodnota clony
  Rozmazané pozadí
  Kompenzace expozice/Ruční měření
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO400
  Citlivost ISO
  Zámek AE
  Je aktivován režim ND filtr
 6. Nápověda/ostatní
  Zrušení sledování
  Zobrazení nápovědy pro sledování
  Výběr bodu zaostření zap./vyp.
  Zobrazení nápovědy pro nastavení Oblast ostření
  Zrušit ostření
  Zobrazení nápovědy pro zrušení ostření
  Návrat na Nastavení snímání
  Zobrazení nápovědy pro snímání HFR
  Přepnutí Av/Tv
  Zobrazení nápovědy pro přepínání hodnoty clony a rychlosti závěrky
  Funkce řídicího kolečka
  Zobrazení nápovědy pro [Rozmazané pozadí] na tlačítku C1 (pouze s [Inteligentní auto] nebo [Inteligentní auto])
  Zobrazení nápovědy pro [Nast. předs. prod.] na tlačítku C2 (pouze s [Inteligentní auto] nebo [Inteligentní auto])


  Indikátor řady

  Oblast bodového měření
  C:32:00
  Zobrazení interní diagnostiky


  Nápověda nastavení expozice

  Indikátor rychlosti závěrky
  Indikátor clony
  Histogram
  Digitální měřidlo roviny
  STBY REC
  Pohotovostní režim nahrávání videa/průběh nahrávání videa
  1:00:12
  Skutečná doba nahrávání (hodiny: minuty: sekundy)
  Zobr. úrov. zvuku
  Ovládání REC
  00:00:00.00
  Časový kód (hodiny:minuty:sekundy.snímky)
  00 00 00 00
  Uživatelský bit

Ikony na obrazovce přehrávání

Přehrávání jednoho snímku

Obrázek displeje při přehrávání jednoho snímku

Zobrazení histogramu

Obrázek displeje se zobrazeným histogramem

 1. Základní informace
  Režim prohlížení
  Hodnocení
  Chránit
  DPOF
  DPOF nastaveno
  Snímek s automatickým orámováním objektu
  3/7
  Číslo souboru/počet snímků v režimu prohlížení
  Zbývající kapacita akumulátoru
  Zobr. jako skupinu
  Včetně videa proxy
 2. Nastavení fotoaparátu

  Viz „Ikony na obrazovce snímání“

 3. Nastavení pro snímání
  Chyba obrazového efektu
  Chyba auto HDR
  HLG
  Nahrávání HDR (Hybrid Log-Gamma)

  Viz „Ikony na obrazovce snímání“ pro ostatní ikony zobrazené v této části.

 4. Informace o snímku
  Informace zeměpisné šířky/délky
  2020-1-1 10:37PM
  Datum záznamu
  100-0003
  Číslo složky - číslo souboru
  C0003
  Číslo souboru videa
  Histogram (Luminance/R/G/B)