ND filtr

Pokud používáte filtr ND, sníží se množství světla pronikající do fotoaparátu. K získání lepší expozice můžete zpomalit rychlost závěrky a snížit hodnotu clony.

  1. MENU (Nastavení snímání1)[ND filtr] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Auto:
Automaticky zapne filtr ND založený na režimu snímání a jasu.
Zapnuto:
Vždy používá [ND filtr].
Vypnuto:
Ruší funkci [ND filtr].

Tip

  • Při aktivaci filtru ND se zobrazí ikona ve spodní části displeje.

Poznámka

  • [Auto] v režimu videa nelze vybrat. Při nahrávání videa je nastavení pro [ND filtr] uzamčeno na hodnotu na začátku nahrávání videa.