Tlačítko DISP

Umožňuje nastavit režimy zobrazení na displeji, které lze vybrat pomocí DISP (nastavení na displeji) v režimu snímání.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Tlačítko DISP] → požadované nastavení → [Zadat].
    Položky označené (zaškrtnutí) jsou k dispozici.

Podrobnosti o položkách menu

Graf. zobrazení :
Ukazuje základní informace o snímání. Graficky znázorňuje rychlost závěrky a hodnotu clony.
Zobraz. všech inf. :
Ukazuje informace o záznamu.
Bez informací :
Nezobrazí informace o záznamu.
Histogram :
Graficky znázorní rozložení světla.
Úroveň :
Označuje, zda je přístroj vyrovnán ve směru zepředu dozadu (A) a horizontálně (B). Když je přístroj vyrovnán v obou směrech, indikátor zezelená.

Zobrazení roviny

Poznámka

  • Pokud přístroj značně nakloníte dopředu nebo dozadu, bude odchylka od roviny vysoká.
  • Přístroj může mít rozsah chyby téměř ±1°, i když je naklonění korigováno rovinou.