Program auto

Umožňuje snímat s expozicí (rychlost závěrky a hodnota clony) nastavenou automaticky.

Můžete nastavit funkce pro snímání, například [ISO].

  1. Tlačítko MODE (režim) → [Program auto] → stiskněte střed řídicího kolečka.
    • Můžete také nastavit režim snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim snímání].
  2. Nastavte funkce pro snímání na požadovaná nastavení.
  3. Nastavte zaostření a pořiďte snímek objektu.

Posun programu

Když nepoužíváte blesk, můžete změnit kombinaci rychlosti závěrky a clony (hodnota F), aniž byste měnili správnou expozici nastavenou fotoaparátem.

Otáčením řídicího kolečka vyberte kombinaci hodnoty clony a rychlosti závěrky.

  • P“ na displeji se změní na „P*“, když otočíte řídícím kolečkem.
  • Chcete-li zrušit Posun programu, nastavte jiný režim snímání než [Program auto] nebo vypněte fotoaparát.

Poznámka

  • Podle jasu prostředí je možné, že se posun programu nepoužije.
  • Nastavte režim snímání na jiný než „P“ nebo vypněte napájení, abyste zrušili nastavení, které jste udělali.
  • Když se změní jas, změní se také clona (hodnota F) a rychlost závěrky, ale hodnota posunu zůstane.